De praktijk

Kwaliteit

De praktijk werkt met evidence-based behandelmethoden. Om de resultaten van de behandeling te bepalen, maak ik gebruik van gevalideerde meetinstrumenten.

Dossier en privacy

Jouw rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zo is vastgelegd dat je gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die je psycholoog over jou heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Je dossier wordt 15 jaar binnen de praktijk bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze toch iets zijn waar je niet tevreden over bent, dan wil ik dit graag met je bespreken en proberen op te lossen. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Tarieven

Vergoeding volwassenen (18+)

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor iedereen die 18 jaar of ouder is.

De EMDR Praktijk Westerhout valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat je huisarts je naar de praktijk verwijst als er sprake is van "matig ernstige" klachten die (vermoedelijk) voldoen aan de criteria van een DSM-IV- stoornis. (Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statistical Manual, de zogenoemde DSM-IV).

Als je een verwijzing hebt voor een Generalistische Basis GGZ behandeling, dan heeft de psycholoog een drietal zorgtrajecten waaruit zij kan kiezen. Dit is afhankelijk van de klachten en van de indicatiestelling.

De drie zorgproducten zijn:

  • Kort (maximaal 294 minuten)
  • Middel (maximaal 495 minuten)
  • Intensief (maximaal 750 minuten)

Aan het eind van het intakegesprek wordt het gekozen zorgtraject met je besproken.

Wanneer tijdens de intakefase (max 2 gesprekken) blijkt dat er sprake is van een onjuiste verwijzing naar de Basis GGZ of er om een andere reden geen behandeling gestart gaat worden, dan geldt de prestatie ' onvolledig behandeltraject'. Ook dit product wordt bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

Iedereen boven de 18 jaar heeft een verplicht eigen risico in de basisverzekering. In 2021 is dit 385,-

Ik heb contracten met de volgende Zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Achmea, VGZ, IZZ, Ivive, IZA, Menzis, Anderzorg, Hema, Multizorg, DSW, DWZ, Zorg en Zekerheid, FBTO en De Friesland. Aan het eind van de behandeling wordt de rekening rechtsstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar.

Als er met jouw zorgverzekeraar geen contract is, krijg je een rekening van mij en na betaling kun je het bedrag terugvragen bij je zorgverzekeraar. Of je het hele bedrag terugkrijgt of een deel daarvan, hangt af van de regels van jouw verzekeraar. Mensen met een restitutiepolis hebben recht op een vergoeding tussen de 75 en 100% van het NZa maximumtarief.

Onverzekerde zorg: Indien je behandeling wilt voor klachten die onder de niet verzekerde zorg vallen, betaal je de kosten zelf. Het door de NZA vastgestelde tarief voor 2021 is €114,41 per behandelsessie*. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

* een behandelsessie is 60 minuten

Afzeggingen:

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van tevoren af te zeggen zonder kosten (het liefst via de mail). Bij een latere afzegging, zal 55 euro in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar en gemeenten vergoeden deze kosten niet.