Kosten en vergoeding

Verzekeraars/vergoeding

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor iedereen die 18 jaar of ouder is.

De EMDR Praktijk Westerhout valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat de huisarts je naar de praktijk verwijst als er sprake is van "matig ernstige" klachten die (vermoedelijk) voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. (Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statistical Manual, de zogenoemde DSM-5).

In 2023 is er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg: Het zorgprestatiemodel. In de Basis GGZ zijn er met name prestaties in de vorm van diagnostiek en behandeling. De duur van een consult bepaalt het tarief. Er wordt daarbij uitgegaan van de tijd die voor jou in de agenda gepland is. Dit betreft de methode planning=realisatie. Als er meer dan 15 minuten van deze tijd wordt afgeweken wordt het consult achteraf aangepast op basis van de realisatie. Alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van je behandeling, vanaf aanmelding tot en met afsluiting, worden geregistreerd in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen behalve de sessies ook verslaglegging, telefonisch en e-mail contact, intercollegiaal overleg, enz.

Tarieven

De praktijk hanteert de tarieven voor gezondheidszorgpsychologen in een ambulante setting met kwaliteitsstatuut sectie II, die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) zijn vastgesteld.

De lijst met de meest voorkomende prestaties in de Basis ggz voor 2023 vind je hier:

GGZ_tarieven_2023.pdf 

Het kan zijn dat je op je kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dit komt omdat er met de zorgverzekeraar vaak andere (lagere) tarieven zijn afgesproken.

Ik heb voor 2023 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

VGZ, IZZ, Ivive, IZA, DSW, Stad Holland, InTwente, Menzis, Anderzorg, Menzis, Hema en Vink Vink, Zilveren Kruis, Achmea, DWZ, Zorg en Zekerheid, FBTO , Interpolis, De Friesland, ASR, Ditzo, VvAA

Als je verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars dan worden de kosten van de behandeling door de praktijk direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Je hoeft dan niets zelf te betalen. Als je nog geen gebruik hebt gemaakt van zorg dit jaar, zal je van de zorgverzekeraar wel een rekening krijgen voor het 'eigen risico'.

Als er met jouw zorgverzekeraar geen contract is, krijg je maandelijks een rekening van mij en na betaling kun je het bedrag terugvragen bij je zorgverzekeraar. Of je het hele bedrag terugkrijgt of een deel daarvan, hangt af van het soort polis dat je bij je zorgverzekeraar hebt. Mensen met een restitutiepolis hebben recht op 70% tot 100% van de kosten.

Eigen Risico

Iedereen boven de 18 jaar heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Het door het NZA vastgestelde tarief voor 2023 is 124,16 euro per behandelsessie*. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. (* een behandelsessie is 60 min)

Afspraak afzeggen

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van tevoren af te zeggen zonder kosten (het liefst via de mail). Bij een latere afzegging, zal 100 euro in rekening worden gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.