Werkwijze


Mijn aanpak is kortdurend, klachtgericht en werk met wetenschappelijk onderbouwde en beproefde methoden, zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, ACT, Exposure en oplossingsgerichte individuele gesprekken.

Voor wie?

Waarvoor kan je je aanmelden bij mij:

  • Angsten, hyperventilatie, paniekgevoelens, piekeren
  • Somberheid, depressie
  • Onzekerheid, faalangst
  • Trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen waar je nog steeds last van hebt.
  • Moeite het leven weer op te pakken na een grote verandering (verlies dierbare, relatiebreuk, krijgen van ziekte, enz)
  • Sociale problemen (o.a. gepest worden of moeite hebben met het aangaan of onderhouden van sociale contacten)
  • Rouw   

Wat kan je verwachten als je komt?

Na de telefonische aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De bedoeling van dit gesprek is om te kijken of wij allebei denken dat ik je kan helpen. Zo ja, dan wordt er een behandeldoel vastgesteld en maken wij samen een behandelplan. Direct aansluitend worden er afspraken voor de behandeling gemaakt. Als het beter is dat je door iemand anders geholpen wordt, dan help ik je om met de juiste behandelaar in contact te komen.

Tijdens de therapie zullen wij regelmatig evalueren om te kijken of we samen op de goede weg zijn. Soms gebruiken wij een vragenlijst om een beter beeld van je problemen te krijgen. Deze worden je digitaal  toegezonden. Je vult ze in op een digitaal beveiligd platform. 

Gesprekken vinden in de regel eens per week of een per twee weken plaats, volgens afspraak. De afspraken kunnen indien gewenst via beeldbellen plaatsvinden. Naast gesprekken is er de mogelijkheid om een e-health programma online (gedeeltelijk) zelfstandig te doorlopen. Dit wordt tijdens de intake met jou besproken.

Afsluiting

Afsluiten van de therapie gebeurt altijd in overleg. Ik hecht er waarde aan dat op een zorgvuldige manier te doen, middels een persoonlijk gesprek. Daarin kan de therapie geëvalueerd worden en kunnen er mogelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot de toekomst.

Crisis

Ik werk binnen kantooruren wat inhoudt dat ik geen 24 uurs bereikbaarheid kan bieden. In mijn afwezigheid, en/of bij spoed kan je je wenden tot de huisarts of de crisisdienst van de GGZ in je woonplaats.

Waarneming

In geval van (langdurige) ziekte, neemt mijn collega/waarneemster contact met je op over de mogelijkheden.
Reguliere vakanties worden vooraf met je besproken. Mocht waarneming tijdens deze vakantieperiode nodig zijn dan zullen we samen naar een passende oplossing zoeken.